ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ဖို႔အတြက္ ပိတ္ရက္မရွိ ေဆာင္ရြက္လိုက္တဲ့ MPT

MPT ဆင္းမ္ကတ္ေတြကို မွတ္ပံုတင္ဖို႔အတြက္ အစိုးရ ရံုးပိတ္ရက္ေတြျဖစ္တဲ့ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔မွာပါ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမယ္လို႔ MPT က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ကေနစၿပီး အက်ံဳးဝင္မွာျဖစ္ကာ MPT အမွတ္တံဆိပ္ဆုိင္ေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္စလံုးက ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ “ဆင္းမ္ကတ္ မွတ္ပံုမတင္ရေသးသူေတြအတြက္ ဆင္းမ္ကတ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ပိုမို လြယ္ကူသက္သာေစဖို႕ ဆိုင္ေတြကို အခုလုိမ်ိဳး ရံုးပိတ္ရက္ေတြမွာပါ ဖြင့္လွစ္တာျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ MPT-KSGM Joint Operations ၏ Chief Commercial Officer ျဖစ္သူ Mr. Koichi Kawase က ေျပာၾကားပါတယ္။

ဆင္းမ္ကတ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္ MPT အမွတ္တံဆိပ္ အေရာင္းဆိုင္စာရင္းကို MPT ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.mpt.com.mm မွာ ၾကည့္ရႈႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။