စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ Nokia နဲ႔ Xiaomi သေဘာတူညီမႈရရိွ

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ မူပိုင္ခြင့္သေဘာတူညီမႈအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း Nokia နဲ႔ Xiaomi တို႔က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ဒီကုမၸဏီႏွစ္ခုဟာ ကုမၸဏီတစ္ခုစီရဲ႕ ဆယ္လူလာစံႏႈန္း အေျခခံမူပိုင္ခြင့္ေတြကို လိုင္စင္ရယူမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သေဘာတူညီမႈရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနနဲ႔ Xiaomi က မူပိုင္ခြင့္ေတြကို ဝယ္ယူခဲ့ပါတယ္။

သေဘာတူညီမႈအရ Nokia အေနနဲ႔ Xiaomi ကို ကြန္ရက္အေျခခံအေဆာက္အဦပစၥည္းေတြ ေထာက္ပံ့ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ Xiaomi စမတ္ဖုန္းေတြရဲ႕ လုပ္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကုမၸဏီႏွစ္ခုစလံုးဟာ အခ်က္အလက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မႈအေျဖရွာနည္းတို႔ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ Internet of Things နယ္ပယ္မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြျဖစ္ေပၚေစမယ္လို႔ သိရပါယ္။

Xiaomi အေနနဲ႔ Nokia ရဲ႕ မူပိုင္ခြင့္ေတြကို အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်ၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံေစ်းကြက္ေတြကို ခ်ဲ႕ထြင္ဖြယ္ရိွပါတယ္။ လက္ရိွမွာ Xiaomi က ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္မွာ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနေပမယ့္ အမ်ားစုက အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္းက ႏုိင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာလည္း Nokia က Xiaomi ရဲ႕ Internet of Things အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ေလ့လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရိွမွာ Mi Ecosystem က device သန္း ၆၀ ကို ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး အဲ့ဒီအထဲက ၈ သန္းဟာ ေန႔စဥ္အလုပ္လုပ္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref: GSMArena