စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ Vespa ၏စက္႐ုပ္သစ္

အီတလီကုမၸဏီ Vespa သည္ စတိုင္က်လွပေသာ စကူတာမ်ား ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ လူသိမ်ား ထင္ရွားသည္။ Vespa သည္ အနာဂတ္ ယာဥ္သြားလာမႈကို ေျပာင္းလဲရန္ Piaggio Fast Forward ဟုအမည္ရေသာ ေဘာ့စတြန္ အေျခစိုက္ဌာန တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါဌာန၏ ပထမဆုံးဖန္တီးမႈမွာ Gita ဟုအမည္ရသည့္ စက္႐ုပ္ျဖစ္သည္။

Gita သည္စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ားကုိ သယ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး လမ္းသြားလမ္းလာ သုိ႔မဟုတ္ စက္ဘီးနင္းသူ၏ ေနာက္မွ လိုက္ပါႏိုင္သည္။ ပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ ၿငီးေငြ႔ဖြယ္ေကာင္းေသာ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ စိတ္ကူးျဖင့္ Gita စက္႐ုပ္ကုိ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ စက္႐ုပ္၏ အရွည္မွာ ႏွစ္ေပရွိၿပီး ပစၥည္းမ်ားကို ေပါင္ ၄၀ အထိ သယ္ယူႏိုင္သည္။ စက္႐ုပ္၏ကုန္မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္ေသာ အကန္႔ကို အဖုံးအုပ္ထားသည္။ Gita မွာ တစ္နာရီလွ်င္ ၂၂ မိုင္အထိ အျမင့္ဆုံးျမန္ႏႈန္းျဖင့္ သြားလာႏိုင္သည္။

သုံးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ Gita ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္းကို ကုမၸဏီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာႏွင့္အတူ စမ္းသပ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Piaggio Fast Forward မွထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Vespa ၏စကူတာမ်ားမွာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ လူႀကိဳက္မ်ားလာၾကသည္။ Vespa ၏စကူတာဒီဇိုင္းသည္ လူမ်ားစြာကုိလည္း ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ နယူးေယာက္စီးတီးရွိ ေခတ္သစ္ အႏုပညာျပတိုက္တြင္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ထုတ္ Vespa စကူတာကို ျပသထားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း Vespa သည္ အတိတ္သမိုင္းတြင္သာ ရပ္တန္႔မေနေပ။ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီမ်ားသည္ စက္႐ုပ္၊ ဒ႐ုန္းမ်ားႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေသာ ယာဥ္မ်ားအတြင္း၌ ေဒၚလာ ဘီလ်ံမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လ်က္ရွိသည္။ Vespa အေနျဖင့္ ဆက္လက္ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး သုိ႔မဟုတ္ပါက ေခတ္ႏွင့္ မ်က္ျခည္ျပတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Piaggio Fast Forward သည္ ေဘာ့စတြန္ၿမိဳ႕ စက္႐ုပ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ တီထြင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၎ၿမိဳ႕တြင္ MIT ႏွင့္ Boston Dynamics, iRobot ႏွင့္ Rethink Robotics ကဲ့သုိ႔ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားကို စည္း႐ုံးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref: CNNMoney