စမတ္ဖုန္း တင္ပို႔ ေရာင္းခ်မႈ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာေၾကာင္း Huawei ထုတ္ျပန္

huawei_ascend_p7.jpg

မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီ Huawei ၏စမတ္ဖုန္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈသည့္ ေနာက္ဆံုး သံုးလပတ္တြင္ ျမင့္တက္ လာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Huawei ၏ ကမ႓ာတစ္ဝန္း စမတ္ဖုန္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ တတိယ သံုးလပတ္ကထက္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး စမတ္ဖုန္း ၁၆.၈ သန္းတင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း ကုမၸဏီမွ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အလယ္လတ္ တန္းစားမွ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈသည္ ၄ သန္းခန္႔ ရိွလာခဲ့ၿပီး ၎သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ တတိယ သံုးလပတ္ထက္ ႏွစ္ဆျမင့္တက္ လာခဲ့ေၾကာင္း Huawei မွဆိုခဲ့သည္။

Huawei သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ား ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲျဖင့္ အာ႐ံုစိုက္လာၿပီး မၾကာေသးမီကလည္း ၆ လက္မ display, fingerprint sensor, octa-core processor ႏွင့္ fingerprint scanner တို႔ ပါဝင္သည့္အျပင္ သတၱဳ ကိုယ္ထည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ Ascend Mate 7 ကိုမိတ္ဆက္ ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဖုန္းသည္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ဂိမ္းကစားျခင္း တို႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း CNET အယ္ဒီတာမ်ားက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔အျပင္ Huawei သည္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ ဟန္းဆက္တစ္ခု ျဖစ္သည့္ Ascend P7 ကိုလည္း စက္တင္ဘာလက မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ ၎ထုတ္ကုန္တြင္ ၅ လက္မ sapphire screen ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ စင္းရာျခစ္ရာမ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရိွသည္။

Huawei သည္ စမတ္ဖုန္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း အႀကီးဆံုး စမတ္ဖုန္း ေစ်းကြက္ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္သို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေပ။ Huawei ၏ စမတ္ဖုန္း အဓိက တင္ပို႔ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းကြက္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အျခားေသာ ေစ်းကြက္မ်ား ျဖစ္သည္။

-ေနာင္ေနာင္
(Ref: CNET)