စစ္ဘက္ဆုိင္ရာတြင္ အေရး ပါေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ အိတ္ေဆာင္ နာႏိုဒ႐ုန္းစနစ္

[ Zawgyi ]

စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ၌ အသံုးျပဳေသာ အိပ္ေဆာင္နာႏိုဒ႐ုန္းစနစ္ကို မူလစတင္ တီထြင္ထုပ္လုပ္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမွာ ေနာ္ေဝးအေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Prox Dynamics ပင္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဒ႐ုန္းစနစ္ကို Black Hornet Nano စနစ္ဟု အမည္ေပးခဲ့ၿပီး အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္၊ ၿဗိတိန္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ေနာ္ေဝး၊ နယ္သာလန္နဲ႔ အိႏိၵယႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လက္ရွိ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိေပသည္။ ဒ႐ုန္းတစ္စင္းလံုး၏ အတိုင္းအတာသည္ ၄x၁ လက္မသာရွိၿပီး ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြက္ စစ္ဆင္ေရးဆုိင္ရာ ကင္းေထာက္မႈမ်ားတြင္ ေကာင္းစြာေထာက္ပံ့ ေပးႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ စနစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ စနစ္အေနနဲ႔ ေသးငယ္လြန္းၿပီး အေလးခ်ိန္အားျဖင့္လည္း ဘက္ထရီစနစ္အပါအဝင္ ၁၆ ဂရမ္သာ အေလးခ်ိန္ရွိသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါဒ႐ုန္းစနစ္ကို FLIR Systems စနစ္က ဝယ္ယူကာ ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ဆက္လက္ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

မၾကာေသးမီက အိတ္ေဆာင္ နာႏိုဒ႐ုန္းစနစ္ တီထြင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပုံရိပ္ရွာကင္မရာႏွင့္ အာ႐ုံခံကိရိယာမ်ား တီထြင္ရာတြင္ နာမည္ႀကီး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ FLIR Systems သည္ အေမရိကန္တပ္မေတာ္ရွိ ေျခလ်င္စစ္သည္မ်ား ကင္းေထာက္လွမ္းရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အိတ္ေဆာင္ဒ႐ုန္းတီ ထြင္ေပးႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉.၆ သန္းတန္ေၾကးရွိ သည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုကို လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ အေမရိကန္တပ္မေတာ္၏ Soldier Borne Sensor (SBS) စီမံကိန္း၏ အိတ္ေဆာင္နာႏိုဒ႐ုန္းမ်ား ဝယ္ယူအသံုးခ်သည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။

FLIR Black Hornet Personal Reconnaissance System (PRS) ဟု အမည္ရေသာအဆိုပါ ဒ႐ုန္းအေသးစားသည္ ရဟတ္ယာဥ္ပုံစံရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ ကင္မရာပါရွိကာ စစ္ေျမျပင္တြင္ စစ္ဆင္ေရးတာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ စစ္သည္မ်ားအတြက္ အပိုမ်က္စိတစ္စုံသဖြယ္ ျဖစ္လာေစမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအေသးစားဒ႐ုန္းကို တပ္စုအဆင့္ႏွင့္ အနီးအနား ပတ္ဝန္းက်င္သို႔ ကင္းေထာက္လွည့္လည္ ေထာက္လွမ္းမည့္ စစ္သည္အစုအဖြဲ႕ ငယ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းကို Military.com တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္ Black Hornet ဒ႐ုန္းကို ၎တို႔၏ျမင္ကြင္းအတြင္းမွ ကြယ္ေပ်ာက္ေနသည့္ အျခားေသာ အတားအဆီး အပိတ္အဆို႔မ်ားႏွင့္ ေထာင့္ခ်ိဳးေထာင့္ေကြးမ်ားကို
ၾကည့္႐ႈရာတြင္လည္း အသုံးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

Black Hornet ဒ႐ုန္းသည္ အေလးခ်ိန္အားျဖင့္ ၃၃ ဂရမ္ ေအာက္သာ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အရွည္အားျဖင့္ ၁၇ စင္တီမီတာေအာက္သာ ရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္ပင္ ေသးငယ္ေပါ့ပါးသည့္ ဒ႐ုန္းတစ္စင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ အေသးစားဒ႐ုန္းသည္ ပ်ံသန္းရာတြင္ အသံအလြန္တိတ္သည့္အျပင္ မ်က္စိျမင္ကြင္းအတြင္း ၎ကိုသတိထားမိႏိုင္ရန္လည္း အလြန္ပင္ခက္ခဲမည္ျဖစ္ ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ Black Hornet ဒ႐ုန္းသည္ ေျမျပင္စစ္သည္မ်ားအတြက္ စစ္ဆင္ေရး အေျခအေနကို အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ေပးစြမ္းႏိုင္ရွိသည့္ ဒ႐ုန္းတစ္စင္း ျဖစ္လာေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါဒ႐ုန္းသည္ အရြယ္အစား အလြန္ေသးငယ္သျဖင့္ ၎ထက္ႀကီးေသာအျခား မည္သည့္ေလယာဥ္မ်ိဳးႏွင့္မဆို တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳး ျဖစ္ပြားေစလိမ့္ မည္မဟုတ္ေပ။

ဒ႐ုန္းအရြယ္အစား အလြန္ေသးငယ္သည့္အတြက္ ေျမျပင္အေျခစိုက္စခန္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္ရသည့္ အေနအထားမွာလည္း ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ Black Hornet System တစ္ခုလုံး၏ အေလးခ်ိန္စုစုေပါင္းမွာ ၁.၃ ကီလိုဂရမ္သာ ရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စစ္သည္တစ္ဦး၏ ခါးပတ္၊ သို႔မဟုတ္ စြပ္က်ယ္အကၤ်ီတြင္လည္း ခ်ိတ္ဆြဲသယ္ ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ Black Hornet ဒ႐ုန္းကို ေမာင္းႏွင္ေလ့က်င့္ရန္အတြက္ လည္း အလြန္ပင္ လြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ မည္သည့္စစ္သည္မဆို လြယ္ကူစြာသင္ယူေလ့က်င့္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Black Hornet ဒ႐ုန္းသည္ အကြာအေဝး ၂ ကီလိုမီတာအတြင္း ေလထဲ၌ ၂၅ မိနစ္ခန္႔ ပ်ံသန္းႏိုင္စြမ္း ရွိပါသည္။ အဆိုပါဒ႐ုန္းကို အလြယ္တကူပင္ ေနရာခ်အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဧရိယာနယ္ေျမတစ္ခုကို လ်င္ျမန္စြာပင္ တိုင္းတာႏိုင္ျခင္း၊ ပစ္မွတ္သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း၊ အေရးႀကီး အေဆာက္အဦနယ္ ေျမမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ေျခလ်င္စစ္သည္မ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ျပည့္စုံမႈ ရရွိလာေစမည့္ ဒ႐ုန္းတစ္စင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါဒ႐ုန္း၏ ပ်ံသန္းႏိုင္မႈႏႈန္းသည္ တစ္စကၠန္႔လွ်င္ ၆ မီတာ (တစ္နာရီ ၁၃ မိုင္) ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ေလတိုက္ ခတ္မႈခံႏိုင္ရည္ႏႈန္းမွာ ေလမိုင္ ၂၀ မိုင္ႏႈန္းအထိရွိမည္ျဖစ္ကာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ နယ္ေျမတစ္ခုကို လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈ သြားႏိုင္စြမ္းရွိမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ Black Hornet ႏွင့္ အျခားေသာ အလားတူနည္း ပညာမ်ားသည္ စစ္ေျမျပင္အတြင္းရွိ စစ္သည္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံေဘးကင္းမႈမ်ားကို ေပးစြမ္းလာေစမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစား ဒ႐ုန္းမ်ားသည္ ေျမျပင္ရွိ စစ္သည္မ်ားအတြက္ ေကာင္းကင္ထက္မွ ၾကည့္႐ႈေပးႏိုင္ေသာ မ်က္လုံးတစ္စုံကို ရရွိေစမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ားႏွင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့နည္း သြားေစမည္လည္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါေသးငယ္ေသာ ဒ႐ုန္းစနစ္တြင္ ညၾကည့္စနစ္မ်ားလည္း တပ္ဆင္ထားသည့္အတြက္ ေန႔ညအသုံးျပဳႏိုင္သလို ဗီဒီယို၊ သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ပုံမ်ားကိုလည္း ႐ိုက္ကူးႏိုင္မည္လည္း ျဖစ္သည္။ Black Hornet စနစ္သည္ ယေန႔ ေတ္ေျခလ်င္စစ္သည္မ်ား အတြက္ အႀကိဳက္ေတြ႕ေနသည့္စနစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အရြယ္အစား ေသးငယ္ကာ ပ်ံသန္းမႈလည္း ညင္သာမႈရွိေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ျပတင္းေပါက္၊ နံရံအေနာက္ ဘက္မ်ားမွ ကင္းေထာက္ႏိုင္သည့္အျပင္ ခ်ဳံခိုတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္အျခားေသာ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္ထား မႈမ်ားကိုလည္း ေထာက္လွမ္းသိရွိႏိုင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ခံစစ္အတြက္မူ ရန္သူ႔တိုက္စစ္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းကို ေျခရာခံႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ရန္သူကိုေကာင္းစြာ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ႏိုင္မည္ လည္း ျဖစ္သည္။

တိုက္စစ္အတြက္မူ ထိခိုက္က်ဆုံးမႈနည္းႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ကင္းေထာက္ေပးႏိုင္ျခင္းျဖင့္ စစ္သည္မ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ကို ထိခိုက္မႈနည္းပါးေစမည္ ျဖစ္သည္။
Black Hornet စနစ္တစ္ခုတြင္ ေျမျပင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ လက္ကိုင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ႏွင့္ ျမင္ကြင္းေဖာ္ျပသည့္စနစ္တို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။ ေန႔ႏွင့္ညအခ်ိန္မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ဒ႐ုန္း ၂ စင္း ပါဝင္မည္လည္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါဒ႐ုန္းစနစ္ကို ပထမဦးဆံုးအျဖစ္ အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ Camp Bastion စစ္အေျခစိုက္ စခန္းမွ ၿဗိတိန္ကင္းေထာက္တပ္ မမွ စတင္အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္က ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ စစ္အေျခစိုက္ စခန္းမ်ားအနီးသို႔ အနီးကပ္သြား ေရာက္ ပ်ံသန္းကာ ဗီဒီယိုႏွင့္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ Black Hornet စနစ္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ေမာင္းႏွင္သူႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ GPS စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ ရန္သူ၏ အီလက္ထေရာနစ္ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ိဳးမ်ားကိုပင္ ခံႏိုင္ရည္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။

အိတ္ေဆာင္နာႏို ဒ႐ုန္းစနစ္မ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ႏုိင္ငံအသီးသီးရွိ တပ္မေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ အဆိုပါဒ႐ုန္းစနစ္ကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ ဝယ္ယူအသံုးျပဳလ်က္ ရွိေနခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း FLIR အေနျဖင့္ Black Hornets ကိုလက္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ကာတစ္ စင္းျခင္းပစ္လႊတ္ျခင္းထက္ ယာဥ္မ်ားအေပၚတြင္ တပ္ဆင္၍
၈ စင္း အထိ ပစ္လႊတ္အသံုးျပဳႏုိင္ ရန္အတြက္ ပစ္လႊတ္စင္မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိ သည္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ အိတ္ေဆာင္နာႏိုဒ႐ုန္းစနစ္သည္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အေျခအေနကိုမ်ားစြာ ေျပာင္းလဲေစလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ယခင္က ကန္႔သက္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ တည္ရွိခဲ့ေသာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းမႈသည္ အိတ္ေဆာင္ နာႏိုဒ႐ုန္း စနစ္ေၾကာင့္ စစ္သည္မ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ျခင္းသည္သာမက စစ္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိႏုိင္ရန္လည္း စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

အျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားရွိ တပ္မေတာ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၿပီးျပည္စံုမႈရွိသည့္ အဆိုပါ ဒ႐ုန္းစနစ္ကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဗဟုသုတ ရရွိေစရန္ ေရးသားေဖာ္ျပ လိုက္ရပါသည္။
ေက်ာ္လင္း (အမိေျမ)

-ေက်ာ္လင္း (အမိေျမ)

[ Unicode ]

စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ၌ အသုံးပြုသော အိပ်ဆောင်နာနိုဒရုန်းစနစ်ကို မူလစတင် တီထွင်ထုပ်လုပ်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီမှာ နော်ဝေးအခြေစိုက် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Prox Dynamics ပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဒရုန်းစနစ်ကို Black Hornet Nano စနစ်ဟု အမည်ပေးခဲ့ပြီး အမေရိကန်၊ ပြင်သစ်၊ ဗြိတိန်၊ ဂျာမဏီ၊ သြစတြေးလျ၊ နော်ဝေး၊ နယ်သာလန်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံများတွင် လက်ရှိ အသုံးပြုလျက် ရှိပေသည်။ ဒရုန်းတစ်စင်းလုံး၏ အတိုင်းအတာသည် ၄x၁ လက်မသာရှိပြီး မြေပြင်တပ်ဖွဲ့များအတွက် စစ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ ကင်းထောက်မှုများတွင် ကောင်းစွာထောက်ပံ့ ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည့် စနစ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ စနစ်အနေနဲ့ သေးငယ်လွန်းပြီး အလေးချိန်အားဖြင့်လည်း ဘက်ထရီစနစ်အပါအဝင် ၁၆ ဂရမ်သာ အလေးချိန်ရှိသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အဆိုပါဒရုန်းစနစ်ကို FLIR Systems စနစ်က ဝယ်ယူကာ ဆက်လက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ ပြုလုပ်ကာ ဆက်လက်ရောင်းချမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။

မကြာသေးမီက အိတ်ဆောင် နာနိုဒရုန်းစနစ် တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပုံရိပ်ရှာကင်မရာနှင့် အာရုံခံကိရိယာများ တီထွင်ရာတွင် နာမည်ကြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် FLIR Systems သည် အမေရိကန်တပ်မတော်ရှိ ခြေလျင်စစ်သည်များ ကင်းထောက်လှမ်းရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် အိတ်ဆောင်ဒရုန်းတီ ထွင်ပေးနိုင်ရန် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၉.၆ သန်းတန်ကြေးရှိ သည့် စီမံကိန်းတစ်ခုကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါစီမံကိန်းသည် အမေရိကန်တပ်မတော်၏ Soldier Borne Sensor (SBS) စီမံကိန်း၏ အိတ်ဆောင်နာနိုဒရုန်းများ ဝယ်ယူအသုံးချသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပေသည်။

FLIR Black Hornet Personal Reconnaissance System (PRS) ဟု အမည်ရသောအဆိုပါ ဒရုန်းအသေးစားသည် ရဟတ်ယာဉ်ပုံစံရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် ကင်မရာပါရှိကာ စစ်မြေပြင်တွင် စစ်ဆင်ရေးတာ ဝန်ထမ်းဆောင်နေသော စစ်သည်များအတွက် အပိုမျက်စိတစ်စုံသဖွယ် ဖြစ်လာစေမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါအသေးစားဒရုန်းကို တပ်စုအဆင့်နှင့် အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်သို့ ကင်းထောက်လှည့်လည် ထောက်လှမ်းမည့် စစ်သည်အစုအဖွဲ့ ငယ်များအတွက် ထောက်ပံ့ပေးသွားရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်းကို Military.com တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် စစ်သည်များအနေဖြင့် Black Hornet ဒရုန်းကို ၎င်းတို့၏မြင်ကွင်းအတွင်းမှ ကွယ်ပျောက်နေသည့် အခြားသော အတားအဆီး အပိတ်အဆို့များနှင့် ထောင့်ချိုးထောင့်ကွေးများကို
ကြည့်ရှုရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

Black Hornet ဒရုန်းသည် အလေးချိန်အားဖြင့် ၃၃ ဂရမ် အောက်သာ ရှိမည်ဖြစ်ပြီး အရှည်အားဖြင့် ၁၇ စင်တီမီတာအောက်သာ ရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် အလွန်ပင် သေးငယ်ပေါ့ပါးသည့် ဒရုန်းတစ်စင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အသေးစားဒရုန်းသည် ပျံသန်းရာတွင် အသံအလွန်တိတ်သည့်အပြင် မျက်စိမြင်ကွင်းအတွင်း ၎င်းကိုသတိထားမိနိုင်ရန်လည်း အလွန်ပင်ခက်ခဲမည်ဖြစ် ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ Black Hornet ဒရုန်းသည် မြေပြင်စစ်သည်များအတွက် စစ်ဆင်ရေး အခြေအနေကို အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်ပေးစွမ်းနိုင်ရှိသည့် ဒရုန်းတစ်စင်း ဖြစ်လာစေပါသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါဒရုန်းသည် အရွယ်အစား အလွန်သေးငယ်သဖြင့် ၎င်းထက်ကြီးသောအခြား မည်သည့်လေယာဉ်မျိုးနှင့်မဆို တိုက်ခိုက်မှုမျိုး ဖြစ်ပွားစေလိမ့် မည်မဟုတ်ပေ။

ဒရုန်းအရွယ်အစား အလွန်သေးငယ်သည့်အတွက် မြေပြင်အခြေစိုက်စခန်းမှ ထိန်းချုပ်ရသည့် အနေအထားမှာလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ် နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ Black Hornet System တစ်ခုလုံး၏ အလေးချိန်စုစုပေါင်းမှာ ၁.၃ ကီလိုဂရမ်သာ ရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် စစ်သည်တစ်ဦး၏ ခါးပတ်၊ သို့မဟုတ် စွပ်ကျယ်အင်္ကျီတွင်လည်း ချိတ်ဆွဲသယ် ဆောင်သွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Black Hornet ဒရုန်းကို မောင်းနှင်လေ့ကျင့်ရန်အတွက် လည်း အလွန်ပင် လွယ်ကူစေသောကြောင့် မည်သည့်စစ်သည်မဆို လွယ်ကူစွာသင်ယူလေ့ကျင့် မောင်းနှင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

Black Hornet ဒရုန်းသည် အကွာအဝေး ၂ ကီလိုမီတာအတွင်း လေထဲ၌ ၂၅ မိနစ်ခန့် ပျံသန်းနိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။ အဆိုပါဒရုန်းကို အလွယ်တကူပင် နေရာချအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဧရိယာနယ်မြေတစ်ခုကို လျင်မြန်စွာပင် တိုင်းတာနိုင်ခြင်း၊ ပစ်မှတ်သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း၊ အရပ်သားများကို ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း၊ အရေးကြီး အဆောက်အဦနယ် မြေများကို ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေကို ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း စသည်တို့ကြောင့် ခြေလျင်စစ်သည်များအတွက် အလွန်ပင်ပြည့်စုံမှု ရရှိလာစေမည့် ဒရုန်းတစ်စင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါဒရုန်း၏ ပျံသန်းနိုင်မှုနှုန်းသည် တစ်စက္ကန့်လျှင် ၆ မီတာ (တစ်နာရီ ၁၃ မိုင်) ခန့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏လေတိုက် ခတ်မှုခံနိုင်ရည်နှုန်းမှာ လေမိုင် ၂၀ မိုင်နှုန်းအထိရှိမည်ဖြစ်ကာ အမျိုးမျိုးသော ရာသီဥတု အခြေအနေမျိုးတွင် နယ်မြေတစ်ခုကို လျင်မြန်စွာဖြင့် စစ်ဆေးကြည့်ရှု သွားနိုင်စွမ်းရှိမည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ Black Hornet နှင့် အခြားသော အလားတူနည်း ပညာများသည် စစ်မြေပြင်အတွင်းရှိ စစ်သည်များနှင့် အရပ်သားများအတွက် လုံခြုံဘေးကင်းမှုများကို ပေးစွမ်းလာစေမည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစား ဒရုန်းများသည် မြေပြင်ရှိ စစ်သည်များအတွက် ကောင်းကင်ထက်မှ ကြည့်ရှုပေးနိုင်သော မျက်လုံးတစ်စုံကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သောကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများနှင့် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများကိုလည်း လျော့နည်း သွားစေမည်လည်း ဖြစ်သည်။

အဆိုပါသေးငယ်သော ဒရုန်းစနစ်တွင် ညကြည့်စနစ်များလည်း တပ်ဆင်ထားသည့်အတွက် နေ့ညအသုံးပြုနိုင်သလို ဗီဒီယို၊ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံများကိုလည်း ရိုက်ကူးနိုင်မည်လည်း ဖြစ်သည်။ Black Hornet စနစ်သည် ယနေ့ တေ်ခြေလျင်စစ်သည်များ အတွက် အကြိုက်တွေ့နေသည့်စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး အရွယ်အစား သေးငယ်ကာ ပျံသန်းမှုလည်း ညင်သာမှုရှိပေသည်။ ထို့ကြောင့်
ပြတင်းပေါက်၊ နံရံအနောက် ဘက်များမှ ကင်းထောက်နိုင်သည့်အပြင် ချုံခိုတိုက်ခိုက်မှုနှင့်အခြားသော ထောင်ချောက်ဆင်ထား မှုများကိုလည်း ထောက်လှမ်းသိရှိနိုင်ရန် စွမ်းဆောင် ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ခံစစ်အတွက်မူ ရန်သူ့တိုက်စစ် အဓိကလမ်းကြောင်းကို ခြေရာခံနိုင်မည်ဖြစ်ရာ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် ရန်သူကိုကောင်းစွာတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နိုင်မည်လည်း ဖြစ်သည်။

တိုက်စစ်အတွက်မူ ထိခိုက်ကျဆုံးမှုနည်းနိုင်သည့် လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကင်းထောက်ပေးနိုင်ခြင်းဖြင့် စစ်သည်များ၏ အသက်အန္တရာယ်ကို ထိခိုက်မှုနည်းပါးစေမည် ဖြစ်သည်။
Black Hornet စနစ်တစ်ခုတွင် မြေပြင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ လက်ကိုင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်နှင့် မြင်ကွင်းဖော်ပြသည့်စနစ်တို့ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ နေ့နှင့်ညအချိန်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန် ဒရုန်း ၂ စင်း ပါဝင်မည်လည်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဒရုန်းစနစ်ကို ပထမဦးဆုံးအဖြစ် အာဖဂန်နစ္စတန်ရှိ Camp Bastion စစ်အခြေစိုက် စခန်းမှ ဗြိတိန်ကင်းထောက်တပ် မမှ စတင်အသုံးပြုခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်က သောင်းကျန်းသူများ၏ စစ်အခြေစိုက် စခန်းများအနီးသို့ အနီးကပ်သွား ရောက် ပျံသန်းကာ ဗီဒီယိုနှင့် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းများကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါသည်။ Black Hornet စနစ်တွင် ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်သူနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ချိတ်ဆက်မှု၊ GPS စနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ထားသည့်အတွက် ရန်သူ၏ အီလက်ထရောနစ် နှောင့်ယှက်မှုမျိုးများကိုပင် ခံနိုင်ရည်ရှိသည်ဟုဆိုသည်။

အိတ်ဆောင်နာနို ဒရုန်းစနစ်များ၏ အကျိုးကျေးဇူးကြောင့် ယနေ့အချိန်အခါတွင် နိုင်ငံအသီးသီးရှိ တပ်မတော်များအနေဖြင့် အဆိုပါဒရုန်းစနစ်ကို စာချုပ်ချုပ်ဆို ဝယ်ယူအသုံးပြုလျက် ရှိနေခဲ့ကြပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း FLIR အနေဖြင့် Black Hornets ကိုလက်ဖြင့် ကိုင်တွယ်ကာတစ် စင်းခြင်းပစ်လွှတ်ခြင်းထက် ယာဉ်များအပေါ်တွင် တပ်ဆင်၍
၈ စင်း အထိ ပစ်လွှတ်အသုံးပြုနိုင် ရန်အတွက် ပစ်လွှတ်စင်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်မှုကို ပြုလုပ်လျက်ရှိ သည်။

ယနေ့အချိန်အခါတွင် အိတ်ဆောင်နာနိုဒရုန်းစနစ်သည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေး အခြေအနေကိုများစွာ ပြောင်းလဲစေလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ယခင်က ကန့်သက်ချက်များစွာဖြင့် တည်ရှိခဲ့သော စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုသည် အိတ်ဆောင် နာနိုဒရုန်း စနစ်ကြောင့် စစ်သည်များအတွက် ဘေးအန္တရာယ်ရှိမှုကို လျော့ချပေးနိုင်ခြင်းသည်သာမက စစ်ဆင်ရေးဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်များ ရရှိနိုင်ရန်လည်း စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။

အခြားသော နိုင်ငံများရှိ တပ်မတော်များအနေဖြင့်လည်း နည်းပညာပိုင်းနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြီးပြည်စုံမှုရှိသည့် အဆိုပါ ဒရုန်းစနစ်ကို ဝယ်ယူအသုံးပြုရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း ဗဟုသုတ ရရှိစေရန် ရေးသားဖော်ပြ လိုက်ရပါသည်။
ကျော်လင်း (အမိမြေ)