စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ HND ( Engineer ) တက္ေရာက္လုိသူမ်ား ေလယာဥ္လက္မွတ္ႏွင္႔ ေဆးစစ္ေဆးျခင္း ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိမည္

စင္ကာပူႏုိင္ငံ PSB Academy မွာ HND ( Engineer ) ဘာသာရပ္ကို မတ္လေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ အတြက္ တက္ေရာက္လုိသူေတြအေနနဲ႔ ေလယာဥ္လက္မွတ္ႏွင့္ ေဆးစစ္ေဆးျခင္း ကင္းလြတ္ခြင့္ေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ Engineer ေက်ာင္းသား/သူေတြ အတြက္ “ PSB Academy မွာ Final Year ( Top- Up ) တက္ေရာက္ၿပီးပါက အဂၤလန္ႏိုင္ငံ ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံေတြက ေပးအပ္တဲ့ဘြဲ႕ဒီဂရီ ေတြကုိ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

Bachelor of Engineering ( Honours) Mechanical & Electrical ဘြဲ႕ကို အဂၤလန္နိုင္ငံ Coventry University မွလည္းေကာင္း ၊ Bachelor of Environmental and Occupational Health and Safety ဘြဲ႕ကို ၾသစေၾတးလ်နိုင္ငံ The University of Newcastle မွ လည္းေကာင္း ေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္အေနနဲ႔ HND Diploma ( Engineering ) လက္မွတ္ရရွိထားၿပီးသူေတြ ၊ အျခားအသိအမွတ္ျပဳ Diploma လက္မွတ္ ရရွိထားၿပီးသူေတြ ၊ အစုိးရတကၠသုိလ္၊ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္ မ်ားတြင္တက္ေရာက္ဆဲ/ တက္ေရာက္ၿပီးသူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထား လုိသူေတြအေနနဲ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားကာ EDUVISION Worldwide Education Specialist ဖုန္း – ၀၉၂၅၃၄၀၀၀၅၅၊ ၀၉၂၅၃၄၀၀၀၆၆ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္။

-သႏၲာ