စင္ကာပူႏိုင္ငံ PSB Academy တြင္ Ethical Hacking & Cybersecurity Program ကို ေလွ်ာက္ထားတက္ေရာက္ႏုိင္

စင္ကာပူႏိုင္ငံ၊ PSB Academy မွာ အုိင္တီဘာသာရပ္ကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ HND , Higher National Diploma ၿပီးထားတဲ့ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ Ethical Hacking & Cybersecurity Program ကို အခ်ိန္တုိတိုအတြင္း ကုန္က်စရိတ္ သက္သာစြာနဲ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုပါ Program မွာ Coventry University , UK မွေပးအပ္မယ့္ ဘြဲ႕ဒီဂရီကို ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး EC-Council – ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး Cyber Security Professional Training တစ္ခု၊ EC- Council Certified Security Specialist ( ECSS ) မွ အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ Program တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းကာလ ၁၆ လၾကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီး ဘာသာရပ္ေပါင္း ၁၆ ဘာသာ သင္ၾကားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းလခကုန္က်စရိတ္မွာ – စင္ကာပူေဒၚလာ ၂၅၃၅၀ ၀န္းက်င္သာကုန္က်မွာျဖစ္ၿပီး မတ္လ၊ ဇူလိုင္လ၊ ႏို၀င္ဘာလ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ေတြအတြက္ ေလွ်ာက္ထားတက္ေရာက္ ႏုိင္ပါတယ္။

Ethical Hacking & Cybersecurity Program ကို ၁၀ တန္းေအာင္ ၊ GCSE ( O ) Level ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူေတြ အေနနဲ႔ PSB Academy ရဲ႕ Certificate တန္း ၊ ဒီပလိုမာတန္းေတြကေန တစ္ဆင္႔ တက္ေရာက္သင္ၾကားႏုိင္ၿပီး မာစတာတန္းမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားလည္းေပးအပ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
ေလွ်ာက္ထားလုိသူေတြ အေနနဲ႔ “ EDUVISION Worldwide Education Specialist” ဖုန္း – ၀၉၂၅၃၄၀၀၀၅၅၊ ၀၉၂၅၃၄၀၀၀၆၆ ကိုဆက္သြယ္စံုစမ္းႏုိင္ပါတယ္။

-သႏၲာ