စင္ကာပူမွျမန္မာသို႔ အြန္လိုင္းမွေငြလႊဲျခင္း အခမဲ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္

စင္ကာပူႏိုင္ငံကေန ျမန္မာႏိုင္ငံကို အြန္လိုင္းမွေငြလႊဲႏိုင္ဖို႔ အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေငြလႊဲပို႔ရာမွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ဘဏ္တစ္ခုခုသို႔ ဘဏ္ဖြင့္ရက္၊ ဘဏ္ဖြင့္ခ်ိန္အတြင္း သြားေရာက္ၿပီး ေငြလႊဲကိစၥရပ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔မလိုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ DBS ဘဏ္ရဲ႕ မိုဘိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္း (Mobile Banking) သို႔မဟုတ္ Internet Banking ကေနတစ္ဆင့္ ၂၄ နာရီပတ္လံုး ေငြလႊဲကိစၥေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီဘဏ္ကေန တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈ ဘဏ္မွာရွိတဲ့အေကာင့္၊ MPU ကတ္ေတြဆီကို လႊဲပို႔ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္ခေပးစရာ မလိုဘူးလို႔သိရပါတယ္။

အဲဒီ DBS စင္ကာပူနဲ႔ MFTB အၾကားေငြလႊဲ ​ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းဟာ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း သီးျခား သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ အထူးေငြလႊဲ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စင္ကာပူက ေငြလႊဲပို႔သူအေနနဲ႔ ဘဏ္စရိတ္ စင္ကာပူ ၅ ေဒၚလာ ကုန္က်႐ံုနဲ႔ ေငြလႊဲႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေငြလက္ခံသူ အေနနဲ႔ ပံုမွန္ေငြအဝင္စရိတ္ကို ထပ္မံေပးေဆာင္စရာ မလိုဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြအတြက္ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီေတြအတြက္ေတာ့ လႊဲလို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္မွာ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း၊ က်ပ္ေငြစာရင္း၊ MPU က်ပ္ေငြ စာရင္းကို ဖြင့္လွစ္ထားရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

စင္ကာပူကို ေရာက္ရွိပါက နီးစပ္ရာ DBS ဘဏ္ခြဲမွာ စင္ကာပူေဒၚလာေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားရမွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူဆိုရင္ နီးစပ္ရာ DBS ဘဏ္ခြဲမွာ စင္ကာပူေဒၚလာေငြစာရင္းဖြင့္ၿပီး လႊဲပို႔ေငြလက္ခံမယ့္သူကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္မႈဘဏ္မွာ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း၊ က်ပ္ေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ေစရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေငြလႊဲပို႔ရာမွာ နီးစပ္ရာ DBS ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းဘဏ္အေကာင့္နဲ႔ DBS IDEAL Application ကို အသံုးျပဳၿပီး လႊဲပို႔ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း