ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေပးအပ္ေသာ ပညာသင္ဆုမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ International University of Japan ရွိ Graduate School of International Relations (GSIR) ႏွင့္ Graduate School of International Management (GSIM) တို႔မွ Master Degree ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္အျဖစ္ Master Degree Programs in International Relations, International Development, Public Management and Policy Analysis, Public Policy, Business Administration, E-Business Management တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ Ph.D Program ပညာသင္ဆုအျဖစ္ Graduate School of International Relations (GSIR) ဘာသာရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္က သိရပါတယ္။

ပညာသင္ဆုမ်ားကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အသင္းခ်ဳပ္ အသင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား (သို႔) ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ CEC/EC မ်ားက ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာသင္ဆုေလ်ွာက္ထားလိုသူေတြအေနနဲ႔ အသင္းခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူလိုပါက အမႈေဆာင္အရာရွိ ခ်ဳပ္ထံလိပ္မူ၍ ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္၊ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ CV၊ ဓာတ္ပံု၊ အသင္းခ်ဳပ္ အသင္း ၀င္ကဒ္ မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴတို႔ကို ပူးတြဲ၍ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္/ဝန္ထမ္း၊ အသင္းခ်ဳပ္၊ အသင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္ (သို႔) ဝန္ထမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာတို႔ႏွင့္အတူ ေပးပို႔ေလ်ွာက္ထားရမွာျဖစ္တယ္ လို႔သိရပါတယ္။

ပညာသင္ဆုေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တကၠသိုလ္၏ သက္ဆိုင္ရာဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္တဲ့ http://www.iuj.ac.jp/admis/ မွာ ဝင္ေရာက္ေလ့လာၿပီး အသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္စာကို ပူးတြဲကာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ရက္ထက္ေနာက္မက်ဘဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အေသးစိတ္သိ႐ွိလိုပါက HRD ဌာန၊ ဖုန္း ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉(လိုင္းခြဲ ၁၃၃၊ ၁၃၄) ႏွင့္ Email: [email protected] သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

-ေဝေဝ