ခ်င္းျပည္နယ္ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ MPT 3G ကြန္ရက္တိုးခ်ဲ႕

ခ်င္းျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ေဒသအခ်ိဳ႕မွာ MPT ရဲ႕ 3G ကြန္ရက္တိုးခ်ဲ႕လိုက္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ မႀကိဳင္ေက်းရြာ ပန္းစခန္း အနီးတစ္ဝုိက္၊ ေလးရီွးေက်းရြာ၊ မခြီရြာ ေဒသေတြ အပါအ၀င္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ့ အလင္းဝေက်းရြာနဲ႔ ငျမင္ေသာင္ေက်းရြာ အစရွိတဲ့ ေက်းရြာ ေတြမွာတိုးခ်ဲ႕လိုက္တာလို႔ဆိုပါတယ္။ အဲဒီေဒသေတြမွာ လက္ရွိအခ်ိန္ကေနစလို႔အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ အျခားေဒသေတြမွာလည္းတိုးခ်ဲ႕ေနတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

“ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာတစ္ခုအေနနဲ႔ ေက်းလက္မွာရိွတဲ့ ေဒသစံုက လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ေတြ အတြက္ အဆင့္ျမင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာေတြရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကိုရရိွခံစားႏိုင္ေစေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ကလည္းအေရးႀကီးပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္ ေဒသမွာရိွတဲ့ အလြန္ေဝးလံေခါင္သီတဲ့ ေနရာအခ်ိဳ႕မွာတိုးခ်ဲ႕လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္” လို႔ MPT-KGSM Joint Operations ရဲ႕ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ Mr. Toshitake Amamiya ကဆိုပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း