ကြန္ပ်ဳတာအသင္းေကာ္မတီမ်ားတြင္ Volunteer အျဖစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ဖိတ္ေခၚ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဳတာပညာရွင္အသင္းမွာရွိတဲ့ ေကာ္မတီေတြမွာ Volunteer အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းရဲ႕ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ သက္တမ္းအတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီသက္တမ္းမွာ ေကာ္မတီေတြကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို ခြဲေဝေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အဲဒီေကာ္မတီေတြက (က) စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ (ခ) စာေမးပြဲေကာ္မတီ (ဂ) ပညာေရးေကာ္မတီ (ဃ) နည္းပညာေကာ္မတီ (င) ျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ (စ) အသင္းသားေရးရာေကာ္မတီ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေကာ္မတီေတြကို စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္ဆိုင္ရာေတြမွာ အေထာက္အကူျပဳေစဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ပါဝင္လိုသူေတြအေနနဲ႔ မိမိေလၽွာက္ထားမယ့္ ေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မိမိႏွစ္သက္ရာေကာ္မတီ ( ၁ ) ခုမွာသာ Volunteer အျဖစ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဦးစားေပးအေနနဲ႔ (၁)၊ (၂) ဆိုၿပီး ေရြးခ်ယ္ေပးေစလိုေၾကာင္း၊ ေဆာင္ရြက္လိုသူေတြအေနနဲ႔ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ေတြ ျဖည့္စြက္ၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကြန္ပ်ဴတာအသင္းကို ( ၁၂-၁-၂၀၁၈) ရက္ ညေန (၄) နာရီ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ email လိပ္စာ [email protected] ကို လည္းေကာင္း ေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း