က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္ေတြ ရယူႏိုင္မယ့္ Tele Medicine ဝန္ေဆာင္မႈစတင္

Ooredoo Myanmar နဲ႔ Pact Myanmar တို႔ပူးေပါင္းျပဳၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္သူေတြအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ဆရာဝန္မ်ားနဲ႔ တုိင္ပင္ႏိုင္မယ့္ Tele Medicine ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အေဝးကေန က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ Tele Medicine ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို စတင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါၿပီ။ ရြာသူရြာသားေတြအတြက္ ၾကီးမားတဲ့ စရိတ္စက အစရွိတဲ့ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာကို သိသာစြာေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္” ဟု Ooredoo Myanmar ၏ Chief Legal and Regulatory Officer ျဖစ္သူ Mr.Chris Peirce ကေျပာပါတယ္။

ဝန္ေဆာင္မႈရရိွတဲ့ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ အခမဲ့ဗီဒီယိုေခၚဆိုႏိုင္ၿပီး မိမိခံစားေနရတဲ့ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ေဝဒနာမ်ားအတြက္ ဆရာဝန္ေတြနဲ႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈကို လတ္တေလာမွာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၁၅ ရြာတြင္သာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။

-ေအာင္သက္ကို