က်င္းပဖို႔စီစဥ္ေနတဲ့ ဘားကမ့္စီစဥ္သူမ်ားညီလာခံ

ဘားကမ့္စီစဥ္သူမ်ားညီလာခံက်င္းပမယ္လို႔ BarCamp Yangon Organizer Team မွ သတင္းရရွိပါတယ္။

လာမယ့္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္၊ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ

MICT Park မွာက်င္းပမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္မွာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ဘားကမ့္စီစဥ္သူေတြကိုေတြ႔ဆံုမွာျဖစ္ၿပီး နာက္ထပ္ က်င္းပမယ့္ ဘားကမ့္ေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အကူအညီေတြကို ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးၾကမယ္လို႔သိရပါတယ္။ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ဘားကမ့္စီစဥ္သူေတြနဲ႔ ကြန္ပ်ဳတာတကၠသိုလ္မွာျပဳလုပ္တဲ့ ဘားကမ့္စီစဥ္သူေတြကိုလည္း ဖိတ္ေခၚမယ္လို႔သိရပါတယ္။