ကေလးမ်ားအတြက္ လက္ေရးလွဂိမ္းသစ္ ထြက္ရွိ

Screenshot_001-.gif

ကေလးမ်ားအတြက္ လက္ ေရးလွ ဂိမ္းသစ္တစ္မ်ဳိးကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါဂိမ္းကို ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိသည့္ Joy Dash Pte Ltd မွ ထြက္ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ “ကေလးတို႔ရြာ လက္ေရးလွ” တြင္ အဂၤလိပ္အကၡရာ အႀကီး၊ အေသး (ေအ မွ ဇက္ အထိ) ၊ ျမန္မာအကၡရာမ်ား၊ အဂၤလိပ္နံပါတ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာလို နံပါတ္မ်ား၏ ေရးနည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ေရးနည္းမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရးဆြဲနည္းမ်ားျဖင့္ ဂိမ္းကစားရင္း သင္ယူႏိုင္ရန္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္

ေဆာ့ကစားရာတြင္ ေရးဆြဲ နည္းတစ္ဆင့္ခ်င္းစီကို ႐ုပ္ပုံမ်ား၏ ၾကားတြင္ ျမားျဖင့္ျပသထားၿပီး စတင္ ေရးဆြဲရမည့္ေနရာကိုလည္း  လက္ပံုစံ ျဖင့္ ျပသထားမည္ျဖစ္သည္။ ထ႔ိုအျပင္ စာလံုးမ်ားကို မွတ္မိေစရန္ အသံထြက္ကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ေရးဆြဲနည္း မွန္ကန္မႈကို အစိမ္း ေရာင္ အမွန္ျခစ္ျဖင့္ျပသၿပီး ေရးဆြဲနည္းမွားပါက အနီအေရာင္ အ၀ိုင္းျဖင့္ ျပသမည္ ျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားမွ မိမိကေလးငယ္မ်ား ၏ စာလံုးမွန္၊ မွား ႏွင့္ မည္သည့္က႑ကို ပိုမိုေလ့လာထားျခင္းတို႔ကို  ေလ့လာမႈဇယားမွ  ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Google Play တြင္ အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ပါက လက္ ေရးလွ (Learn Writing) ကို အဂၤလိပ္အကၡရာ အႀကီး (A to C) ၊ အဂၤလိပ္အကၡရာ အေသး (a to c) ၊ ျမန္မာအကၡရာမ်ား (က မွ ဂ) ၊ အဂၤလိပ္နံပါတ္မ်ား (1 to 3) ၊ ျမန္မာသခ်ာၤဂဏန္းမ်ား (၁ မွ ၃) အထိ အားလုံးေပါင္း စာလုံး (၁၅) လုံးကို ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အျပည့္အစံုပါဝင္သည့္ Version အတြက္ ျမန္မာ က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀ ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ Ooredoo (ဖုန္းေဘလ္ မွ ေငြလႊဲေပးသည့္စနစ္) ႏွင့္ Myanmar Mobile Money ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ လည္း Gift Card အေနျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ရန္ စီစဥ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ Android Version ျဖင့္ ထြက္ရွိထားၿပီး IOS Version ႏွင့္ Windows Phone မ်ားအတြက္ပါ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။