ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မပါ တစ္မိနစ္လွ်င္ ေျခာက္က်ပ္ျဖင့္ ေျပာႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္သစ္ မိတ္ဆက္

တစ္မိနစ္ကို ေျခာက္က်ပ္နဲ႔ေျပာႏိုင္မယ့္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို MPT က မိတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အဲဒီေျခာက္က်ပ္မွာ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ မပါဘူးလို႔သိရပါတယ္။ ခ်ိဳသာဝန္ေဆာင္မႈလို႔ နာမည္ေပးထားၿပီး တစ္ႀကိမ္ရယူၿပီး ၇ ရက္သက္တမ္းအတြင္း ၂၃၅ မိနစ္စာ ဖုန္းေျပာဆိုႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အပါအဝင္ အသံုးျပဳခ ၁၅၀၀ က်ပ္သာ ကုန္က်မယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

အဲဒီ ခ်ိဳသာဝန္ေဆာင္မႈကို MPT ရဲ႕ GSM နဲ႔ WCDMA ဖုန္းကိုင္ေဆာင္သူေတြ အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္ရယူ အသံုးျပဳႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္အထိ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ *106*1*1# သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုၿပီးေတာ့ပဲျဖစ္ျဖစ္ Android နဲ႔ iOS ေတြအတြက္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ MPT4U အက္ပလီေကးရွင္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီအစီအစဥ္ကို အသံုးျပဳပါက တစ္ပတ္ခ်င္းစီ သက္တမ္းတိုး အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္မယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း