ကုန္ပစၥည္းအတု ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ႀကီးေလးတဲ့ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ေပးရန္ Jack Ma ေတာင္းဆို

ကုန္ပစၥည္းအတု ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ႀကီးေလးတဲ့ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အႀကီးဆံုးအြန္လိုင္းေရွာ့ပင္းကုမၸဏီ တည္ေထာင္သူ Jack Ma က ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။

“ကုန္ပစၥည္းအတုေတြအေပၚ ေဝဖန္ေနၾကေပမယ့္ အေရးယူမႈေတြ

မျပဳလုပ္ေသးပါဘူး။ လက္ရိွဥပေဒေတြက ကုန္ပစၥည္းအတု ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူေတြကို အေရးယူဖို႔အတြက္ ေခတ္ေနာက္က်ေနပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ လိမ္လည္သူေတြက အခြင့္ေကာင္းေတြ ရရိွေနပါတယ္” လို႔ Alibaba ဥကၠ႒ Ma က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္အစည္းအေဝးမတိုင္မီ social media ေပၚမွာ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအတြက္ အရက္မူးၿပီး ကားေမာင္းသူမ်ားကို အေရးယူသလိုမ်ိဳး တင္းက်ပ္တဲ့ဥပေဒမ်ားနဲ႔ ျပင္းထန္တဲ့ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ရန္ Ma က ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

Alibaba အေနနဲ႔ ကုမၸဏီရဲ႕ marketplace ေပၚမွာ ကုန္ပစၥည္းအတုမ်ား ေရာင္းခ်မႈကိုတိုက္ဖ်က္ရန္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ Alibaba က မူပိုင္ခြင့္ကိုထိပါးခိုးခ်ထားတဲ့ ထုတ္ကုန္မ်ားေၾကာင့္ US Trade representative ရဲ႕ နာမည္ပ်က္စာရင္းမွာ ျပန္လည္ထည့္သြင္းခံခဲ့ရၿပီး အဲ့ဒီအတြက္ အလြန္စိတ္ပ်က္မိတယ္လို႔ ကုမၸဏီက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ Alibaba ဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ Chanel အိတ္ေတြကေန Disney DVD မ်ားအထိ ကုန္ပစၥည္းအတုမ်ားကို နာမည္ေက်ာ္ marketplace ေတြက ဖယ္ရွားခဲ့တဲ့အတြက္ နာမည္ပ်က္စာရင္းကေန ဖယ္ရွားခံခဲ့ရပါတယ္။

Ref: TechInAsia