ကိုယ္ပိုင္ credit card reader မိတ္ဆက္ေပးရန္ Amazon စီစဥ္ေန

amazon-set-top-box-event.jpg

နာမည္ေက်ာ္ အြန္လိုင္းလက္လီေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီ Amazon သည္ Square ႏွင့္ PayPal တို႔ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္ပိုင္ credit card reader ကို ၾသဂုတ္လတြင္ မိတ္ဆက္ေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း 9to5Mac က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ reader သည္ Amazon မွ မၾကာေသးမီက မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည့္ မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈ အတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ တြန္အားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစေသာ wallet ႏွင့္ အတူတြဲဖက္ အသံုးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရိွသည္။

Amazon Card Reader ဟု အဆိုပါ credit card reader ကို ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္တြင္ ၁၀ ေဒၚလာျဖင့္ ေရာင္းခ်ဖြယ္ရိွသည္။ Square သည္ ၎၏ credit card reader ကို ၁၀ ေဒၚလာျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္း မိုဘိုင္းေငြေပးေခ်မႈေစ်းကြက္တြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာၿပီးေနာက္ ၎ card reader မ်ားကို အခမဲ့အေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။

အကယ္၍ 9to5mac က ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့သည့္ စာရြက္စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္ခဲ့ပါက Amazon အေနျဖင့္ Square, PayPal တို႔ႏွင့္အၿပိဳင္ သံုးစြဲသူမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ဆြဲေဆာင္မည္ ဆိုျခင္းက စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

Amazon သည္ Fire Phone ျဖင့္ စမတ္ဖုန္းေစ်းကြက္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သလို ဧည့္ခန္းသံုး ထုတ္ကုန္ ေစ်းကြက္တြင္လည္း Fire TV ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ထားသူ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Kindle Fire tablet ကလည္း ေစ်းသက္သာသည့္ Android tablet မ်ားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ ထုတ္ကုန္တစ္ခုအေနျဖင့္ ရပ္တည္ေနသည္။

Ref: VentureBeat