ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၄၀၀ ထံတြင္ Ooredoo M-ပိုက္ဆံျဖင့္ေငြလႊဲရယူႏိုင္

ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၄၀၀ ဆီကေနတစ္ဆင့္ Ooredoo M-ပိုက္ဆံနဲ႔ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းထုတ္ယူႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၱေလး၊ ပဲခူးနဲ႔ ေတာင္ႀကီးတို႔မွာ ထားရွိၿပီးျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅၀၀ ကို ေက်းလက္ေဒသနဲ႔ မဖြ႔ံၿဖိဳးေသးတဲ့ေဒသေတြမွာပါ မၾကာခင္ထပ္တိုးသြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အဲဒီဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ေငြသြင္းျခင္း၊ ေငြထုတ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးလႊဲ ေျပာင္းေပးျခင္း စတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ “ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မိုဘိုင္းေငြေၾကး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ စစ္မွန္တဲ႕လိုအပ္ခ်က္ရွိပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ တို႕မွာ M-ပိုက္ဆံအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ အစီအစဥ္ေတြ ရွိေနပါတယ္၊ သိပ္မၾကာမီ လမ်ားအတြင္းမွာ သံုးစြဲသူေတြအတြက္ ထပ္မံမိ္တ္ဆက္ေပးမယ့္ ထပ္ေဆာင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ Ooredoo Myanmar ရဲ႕ Acting CEO ျဖစ္တဲ့ Mr. Vikram က ေျပာပါတယ္။ ၂၄ နာရီပတ္လံုး အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္မွာ ကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ဝယ္ယူရာမွာ ေငြေပးေခ်မႈအတြက္ QR Code စနစ္၊ အိမ္ရဲ႕အေထြေထြ အသံုးစရိတ္ေတြနဲ႔ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ေဆာင္ခေတြစတဲ့ စရိတ္စကေပးေဆာင္ ဖို႔ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

M-ပိုက္ဆံ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရွိတဲ့ သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ Ooredoo စတိုးကေနတစ္ဆင့္ လည္းသံုးႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ M-ပိုက္ဆံဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳသူေတြကို အသံုးျပဳသူ ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္း (CBဘဏ္) နဲ႔ မိုဘုိင္းေငြေၾကး အၾကား ေငြသြင္းေငြထုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ထြန္းထြန္း