ကမၻာ႔တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး Laptop (၁၀) မ်ိဳး

Main.gif

လူအမ်ားသည္ laptop ကို အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ စာသင္ၾကားေလ့လာျခင္းႏွင့္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ား ျဖဳန္းတီးျခင္းတို႔ အပါအဝင္ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အသံုးျပဳၾကသည္။ Laptop မ်ားကို အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္ သြားႏိုင္ၿပီး မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို အသံုးျပဳႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားက ႏွစ္သက္ၾကသည္။ Laptop မ်ားကို တန္ဖိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အမ်ိဳးအစား မ်ားျဖင့္လည္း ရရိွႏိုင္သည္။ Feature ပိုမိုပါဝင္သည့္  Laptop သည္ တန္ဖိုး ပိုမိုႀကီးျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။ တန္ဖိုးႀကီးျမင့္သည့္ laptop မ်ားတြင္ ဆန္းသစ္သည့္ feature မ်ား ပါဝင္သလို ထူးျခားၿပီး တန္ဖိုးရိွသည့္ material မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားၾကသည္။ ဥပမာ အေနျဖင့္ တန္ဖိုးရိွသည့္ စိန္မ်ားျဖင့္ စီျခယ္ထားေသာ laptop မ်ားသည္ ေစ်းပိုႀကီးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမ႓ာေပၚတြင္ တန္ဖိုး  အျမင့္ဆံုး laptop (၁၀) မ်ိဳးကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

 

1. Luvaglio

တန္ဖိုး – ေဒၚလာ ၁ သန္း

ေဒၚလာ ၁ သန္းတန္ Luvaglio laptop သည္ ကမ႓ာ့တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး laptop ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳလိုသည့္ material, specification ႏွင့္ ဒီဇိုင္းကို အလိုရိွသလို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ Power ခလုတ္တြင္ ရွားပါးၿပီး တန္ဖိုးႀကီးမားသည့္ စိန္ကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ၎တြင္ အျခားသူမ်ားမွ laptop အသံုးျပဳျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ လက္ေဗြဖတ္စနစ္ ပါဝင္သည္။

 

2. Tulip E-Go Diamond Notebook

တန္ဖိုး – ေဒၚလာ ၃၅၅,၀၀၀

ေရႊျဖဴႏွင့္ စိန္မ်ားကို အသံုးျပဳကာ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားသည့္ ကမ႓ာ့ ဒုတိယ တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး laptop ျဖစ္သည္။ DVD burner, webcam, 12-antiglare display screen, 2GB RAM, Bluetooth 2.0 ႏွင့္  160GB hard disk တို႔ပါဝင္သည္။

 

3. Ego for Bentley

တန္ဖိုး – ေဒၚလာ ၂၀,၀၀၀

လွပသည့္ အသြင္အျပင္၊ ျမင့္မားသည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္၊ ေကာင္းမြန္သည့္ display အျပင္ Bluetooth, Wi-Fi, webcam ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ တန္ဖိုးႀကီးlaptop တစ္ခု ျဖစ္သည္။

 

4. Voodoo Envy H171

တန္ဖိုး – ေဒၚလာ ၈,၅၀၀

ႏွစ္သက္ရာ ဒီဇိုင္းကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဒီဇိုင္း ၂၄မ်ိဳးကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ 1.3 megapixel ကင္မရာႏွင့္ 4GB RAM အျပင္ ၁၇ လက္မ screen, dual hard disk ႏွင့္ Twin NVIDIA graphics chipset တို႔ ပါဝင္သည္။

 

5. Stealth MacBook Pro

တန္ဖိုး – ေဒၚလာ ၆,၀၀၀

Apple က ထုတ္လုပ္သည့္ laptop သည္ အသြင္အျပင္ လွပသလို ထူးျခားသည့္ feature မ်ားပါဝင္သည္။ SoftTouch ဟု လူသိမ်ားေသာ ထူးျခားဆန္း သစ္သည့္ နည္းပညာ ပါဝင္သည္။ 256GB SSD ႏွင့္ 8GB RAM တို႔ကိုအသံုးျပဳထားသည္။

 

6. Rock Xtreme SL8

တန္ဖိုး – ေဒၚလာ ၅,၅၀၀

Rock Xtreme SL8 သည္ ကမ႓ာ့တန္ဖိုးအႀကီးဆံုး laptop  တစ္လံုးျဖစ္႐ံုသာမက စြမ္းေဆာင္ရည္လ်င္ျမန္သည့္ laptop တစ္လံုးလည္း ျဖစ္သည္။ IntelCore 2-Quad processor ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ RAM တို႔ ပါဝင္သည္။

 

7. Alienware area 51 m15x

တန္ဖိုး – ေဒၚလာ ၅,၀၀၀

ေခတ္မီဆန္းျပားၿပီး လ်င္ျမန္သည့္ laptop တစ္လံုးကို ရွာေဖြ ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ Alienware area 51 m5x ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ Intel Core-2 extreme ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္သည့္  RAM တို႔ကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္  လ်င္ျမန္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဂိမ္း ကစားရာတြင္လည္း ယခင္က မခံစားဖူးသည့္ အေတြ႕အႀကံဳကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။

 

8. Lenovo ThinkPad W700DS

တန္ဖိုး – ေဒၚလာ ၄,၅၀၀

 အေကာင္းဆံုးႏွင့္ နာမည္ အေက်ာ္ၾကားဆံုး laptop မ်ားအနက္မွတစ္ခုျဖစ္သည္။ Quad-core processor ႏွင့္ 4GB RAM ပါဝင္သည္။

 

9. Dell M6400 Laptop

တန္ဖိုး – ေဒၚလာ ၃,၀၀၀

စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည့္ laptop တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ Intel Q43 chipset, e-SATA interface ႏွင့္ 1TB သုိေလွာင္မႈပမာဏ ပါဝင္သည္။ ဗီဒီယို တည္းျဖတ္ျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

 

10. Acer Ferrari 1100

တန္ဖိုး – ေဒၚလာ ၃,၀၀၀

Acer Ferrari 1100 ကို ကာဗြန္ဖိုက္ဘာ ကိုယ္ထည္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေပါ့့ပါးၿပီး စင္းရာျခစ္ရာမ်ားကို  ခံႏိုင္ရည္ရိွသည္။ 1280 x 800-pixel resolution ျဖင့္  ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဂိမ္းကစားျခင္းႏွင့္ ဗီဒီယိုၾကည့္႐ႈျခင္းတို႔ကို အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ 8-X DVD buner, 1.3 pixels webcam ႏွင့္ 4GB RAM ပါဝင္သည္။