ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ခ်စ္ပ္ကုမၸဏီျဖစ္လာတဲ့ Samsung

ခ်စ္ပ္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႀကီးစိုးခဲ့တဲ့ Intel ဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ စံခ်ိန္တင္ဝင္ေငြရရိွၿပီး ေရာင္းအား ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ေပမယ့္ ကုမၸဏီရဲ႕ ဝင္ေငြအမ်ားဆံုး ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ခ်စ္ပ္ကုမၸဏီ ေနရာကို Samsung ထံ ေပးအပ္လိုက္ရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုမၸဏီႏွစ္ခုရဲ႕ ႏွစ္လည္ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာေတြအရ Intel ဟာ တစ္ႏွစ္တာဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၆၂.၈ ဘီလ်ံ ရရိွခဲ့ၿပီး Samsung ရဲ႕ semiconductor ဌာနက ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၆၉.၁ ဘီလ်ံနဲ႔ ေက်ာ္တက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ထိပ္ဆံုးေနရာမွာ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ကုမၸဏီရဲ႕ ဝင္ေငြအမ်ားဆံုး ကမၻာ့အႀကီးဆံုးခ်စ္ပ္ကုမၸဏီေနရာကို Samsung က ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေျပာင္းအလဲဟာ Samsung က ေစ်းသက္သာတဲ့ တီဗြီေတြကို ထုတ္လုပ္သူကေန စမတ္ဖုန္းနဲ႔ အျခားေခတ္ေပၚ ကြန္ပ်ဴတာ ထုတ္ကုန္ေတြအတြက္ အေရးပါတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့သူအထိ ေျပာင္းလဲသြားပံုကို မီးေမာင္းထိုးျပေနပါတယ္။

Samsung စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ တစ္ႏွစ္တာဝင္ေငြဟာ ေဒၚလာ ၂၂၅ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး အျမတ္ေငြက ေဒၚလာ ၅၀.၇ ဘီလ်ံျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စတုတၳသံုးလပတ္မွာ Samsung က ဝင္ေငြ ေဒၚလာ ၆၂ ဘီလ်ံ ရရိွခဲ့ၿပီး အျမတ္ေငြ ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလ်ံ ရိွခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

-ေနာင္ေနာင္
Ref: Bloomberg