Home » 

duplicate

Fireebook Duplicates Finder

Mac OS သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ Firebook Duplicates Finder app သည္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးအစားတူညီသည့္ ဖိုဒါမ်ား ဖိုင္မ်ားကို ရွာေဖြကာ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးႏိုင္မည့္ ေဆာဖ့္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

Subscribe to RSS - duplicate