Home » 

Download : Mac

Friday, 12 Jun 2015

Mac OS အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အိမ္ဒီဇိုင္းမ်ားကို 3D ပံုစံျဖင့္ ဆဲြၿပီး အခန္းဖဲြ႕စည္းပံုမ်ားကိုပါ စိတ္ႀကိဳက္ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။

Friday, 5 Jun 2015

Mac OS သံုးစဲြသူမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Data Recovery ေဆာ့ဖ္ဝဲအမ်ိ ဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။

Friday, 29 May 2015

iFreeUp for Mac ေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ Mac OS အသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ပ်ဴ တာစနစ္အတြင္းတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ မလိုအပ္သည့္ဖိုင္မ်ားကို ရွင္းထုတ္ေပးရန္အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

Friday, 22 May 2015

Mac OS အသံုးျပဳသည့္သူမ်ားအတြက္ အသံဖိုင္မ်ားအား Convert ျပဳလုပ္ခ်င္သည့္အခါတြင္ အသံုးတည့္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

Friday, 15 May 2015

Mac OS အသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ပ်ဴ တာေပၚမွေန၍ iPhone, iPad တို႔တြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ App မ်ား၏ System Log ဖိုင္မ်ားကို ရွင္းလင္းေပးႏိုင္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

Friday, 8 May 2015

အလုပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေႏွးေကြးေနသည့္ Mac OS အသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ပ်ဴ တာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသံုးစဲြႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ iBootsUp ေဆာ့ဖ္ဝဲဟာ Hard Disk အတြင္း အသံုးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ Memory သံုးစဲြမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Friday, 24 Apr 2015

Lazesoft Mac Data Recovery ေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ Mac OS သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Data Recovery Software အမ်ိဳးအစား တစ္ခုျဖစ္သည္။

Friday, 3 Apr 2015

iBootsUp for Mac ဆိုသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ Mac OS အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ System ပိုင္းကို ပိုမိုျမန္ဆန္စြာနဲ႔ လုပ္ငန္းကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးႏိုင္သည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည္။

Friday, 27 Mar 2015

Mac OS ေပၚတြင္ အသံဖိုင္မ်ားကို Editing ျပဳလုပ္လုိ သူမ်ားအတြက္ အသံုးဝင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။

Friday, 20 Mar 2015

AdwareMedic ဆိုသည့္ App သည္ Mac OS အသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ပ်ဴ တာမ်ားေပၚတြင္ Adware မ်ားကို ဖယ္ရွား ရွင္းလင္း ေပးႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲ တစ္ခု ျဖစ္သည္။

Pages