Home » 

Myanmar Calendar 2017

By: 

ရဲထြဋ္ဝင္း

ျမန္မာသကၠရာဇ္၊ ခရစ္သကၠရာဇ္ႏွစ္မ်ဳိးလုံး ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ျပကၡဒိန္ App ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္-ျမန္မာႏွစ္ဘာသာလုံးျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရ႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားကို သိရွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာပြဲေတာ္ရက္မ်ား၊ ျပႆ     ဒါး၊ ရက္ရာဇာမ်ားကိုလည္း အလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္ရန္ ဖန္တီးထားသည္။ အဆိုပါ app ကို Android version 2.3 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ download link တြင္ အခမဲ့ download လုပ္ယူႏိုင္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။