Home » 

Poster Maker

Poster Maker ဆိုသည့္ app သည္ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ app ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app သည္ ပိုစတာ ဒီဇိုင္းမ်ားကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည့္ app တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Typography font ေပါင္း အမ်ိဳး ၈၀ ခန္႔ ပါဝင္သည္။

Poster Maker app ကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအေနႏွင့္ iTunes တြင္ အခမဲ့ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 66.9 MB ခန္႔ရွိမည္ျဖစ္သည္။ iOS version 8.0 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ app ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။