Home » 

Fireebook Duplicates Finder

Mac OS သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ Firebook Duplicates Finder app သည္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္အတြင္းရွိ အမ်ိဳးအစားတူညီသည့္ ဖိုဒါမ်ား ဖိုင္မ်ားကို ရွာေဖြကာ ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးႏိုင္မည့္ ေဆာဖ့္ဝဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဖိုင္အမ်ိဳးအစားတူညီသည့္ ဖိုင္မ်ားကို ရွာေဖြရွင္းလင္းၿပီး Hard Disk Space ပိုမိုေနရာရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို iTunes တြင္ ယခင္က ကန္ေဒၚလာ ၃.၉၉ ေပးသြင္းမွသာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ အခမဲ့ Download ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားသည္။ အခမဲ့ Download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

Tags: