Home » 

My Fitness Pal

My Fitness Pal ဆိုသည့္ app သည္ Windows Phone သံုးစဲြသူမ်ား အစားအေသာက္ တစ္ခုတြင္ ပါဝင္သည့္ ကယ္လိုရီပမာဏမ်ားကို တြက္ခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။ အစားအေသာက္မ်ားအတြက္ ကယ္လိုရီပမာဏမ်ား စုစည္းေပးထားသည့္ database app တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ app ကို Windows Store တြင္ အခမဲ့ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 4.68MB ခန္႔ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး Windows Phone version 8 ႏွင့္အထက္တြင္ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳႏိုင္မည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။ အခမဲ့ Downlaod ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

Tags: