Home » 

Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes Anti-Malware ဆိုသည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ Mac OS အသံုးျပဳထားသည့္ ကြန္ပ်ဴ တာမ်ားအတြင္းတြင္ Malware မ်ား၊ Trojan မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးႏိုင္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ Operating System ၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေပးေနမည္ျဖစ္ၿပီး Malware မ်ား၊ Trojan မ်ားကို ေတြ႕ရွိပါက ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

Download ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ အခမဲ့ download လုပ္ယူႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 5.7MB ခန္႔သာ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Mac OS X 10.7 မွ 10.10 အထိ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ download ရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

Tags: