Home » 

App Of The Day

Monday, 25 Jan 2016

Android OS သံုးစဲြသူမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြေပးေခ်ရသည့္ app မ်ားကို အခမဲ့ေပးသည့္အခါ ေဖာ္ျပေပးမည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။

Wednesday, 20 Jan 2016

Instagram အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Follower မ်ားကို ပိုမိုရရွိႏိုင္ေစရန္ Boost ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။

Tuesday, 19 Jan 2016

iDarkroom ဆိုသည့္ app သည္ ISO, Shutter Speed, White Balance, Exposure အစရွိသည္တို႔ကို DSLR ကင္မရာကဲ့သို႔ ခ်ိန္ညိႇ၍ ႐ိုက္ကူးႏိုင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။

Wednesday, 13 Jan 2016

အဂၤလိပ္စာ သဒၵါပိုင္း ေလ့က်င့္လိုသူမ်ားအတြက္ အဆင့္သံုးဆင့္ခဲြ၍ ေလ့က်င့္ႏိုင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။

Tuesday, 12 Jan 2016

ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို မေမ့ေလ်ာ့ေစရန္အတြက္ မွတ္သားထားႏိုင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။

Monday, 11 Jan 2016

အဂၤလိပ္စာကို ေလ့က်င့္လိုသူမ်ားအတြက္ နားေထာင္စြမ္းရည္ႏွင့္ စကားေျပာစြမ္းရည္မ်ားကို မိုဘုိင္းေပၚမွ ေလ့လာႏိုင္မည့္ Android app အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည္။

Wednesday, 16 Dec 2015

Cortana ဆိုသည့္ app သည္ ေန႔စဥ္ျပဳလုပ္သည့္ကိစၥမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည့္ app ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

Tuesday, 15 Dec 2015

iAgenda app သည္ iPad အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ Schedule app အမ်ိဳးအစား တစ္ခုျဖစ္ၿပီး မိမိအလုပ္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ အခ်ိန္မ်ား ၊ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာပဲြမ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့ေစရန္ အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ေပးထားႏိုင္မည့္ app တစ္ခု ျဖစ္သည္။

Monday, 14 Dec 2015

ပန္ကန္ျပားမ်ားကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အညီအညာထပ္ၿပီး မက်ကဲြေစရန္အတြက္ ကစားရမည့္ ဂိမ္းအမ်ိဳးအစား တစ္ခုျဖစ္သည္။

Friday, 11 Dec 2015

eBook Search Pro ဆိုသည့္ app သည္ iPhone, iPad တို႔ေပၚတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ app တစ္ခုျဖစ္သည္။

Pages